Rodo

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,
Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam Państwo powierzyli, oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania ochrona.danych@acapiteadcalcem.pl z nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzania danych.
Dziękujemy za dotychczas okazane nam zaufanie.
Państwa dane pozostają bezpieczne.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 

    1    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z wiatrem Beata Maślany ul. Gnieźnieńska 11/10 31-317 Kraków

 

    2    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: ochrona.danych@acapiteadcalcem.pl, adres do korespondencji: ul. Gnieźnieńska 11/10 31-317 Kraków

 

    3    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przedstawienia ofert handlowych Administratora oraz współpracujących z Administratorem podmiotów, aby zawrzeć i zrealizować umowę oraz wypełnić obowiązek prawny Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;

 

    4    Odbiorcami danych mogą być podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania usługi oraz podmioty współpracujące z Z wiatrem;

 

    5    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 

    6    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu przedstawienia ofert handlowych lub przez okres trwania umowy, a po jego upływie na czas niezbędny do realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych lub związanych z realizacją umowy;

 

    7    Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

    8    Pani/Pan posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

    9    Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przez Administratora danych konkretnych usług, dla których te dane osobowe miały być zebrane;

 

    10    Pani/Pana dane mogą być profilowane indywidualnie, w oparciu o przekazane przez Panią/Pana dane w celu indywidualnego dopasowania ofert i usług Administratora;

 

    11    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość e-mailową na adres: ochrona.danych@acapiteadcalcem.pl lub listownie na adres Administratora Danych, ul. Gnieźnieńska 11/10 31-317 Kraków

 

Z wiatrem Beata Maślany ul. Gnieźnieńska 11/10 31-317 Kraków